Ես… Я…

P1050332 - копия1

Ես Մառա Մկրտչյանն եմ:

Սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի
Միջին դպրոցի 6-1 դասարանում: Ես 10 տարեկան եմ:
Ես ունեմ քույր և եղբայր:

Меня зовут Мара Мкртчян.

Я учусь в Средней школе Учебного комплекса «Мхитар Себастаци», в 6-1 классе. Мне 10 лет.
У меня есть сестра Нина и брат Игорь.

Реклама

Ինքնաստուգում

22.05.2018 Մաթեմատիկա

 1. >, =, >, <, >, <
 2. 1, 6/7, 1  2/5, 2,  3  2/9, 16  1/5

մաթ․․․

3. 1/11; 4/7; 8/9;
11  2/3; 126  3/5; 192  5/9;
13  1/4; 13  1/6; 7  2/5;
4  1/8; 2  5/6; 1   5/6;
9  4/5; (-13)/35; 5/6.

Քիմիական ԵՒ Ֆիզիկական Երևույթներ

Վնասակար սովորություններ

11.05.2018 Մաթեմատիկա

 1. Գրի՛ առեք համեմատությունը.
  ա) 12-ը հարաբերում է 10-ին այնպես, ինչպես 4-ը հարաբերում է 10/3-ին,
  12:10=4:10/3
  բ) 1-ը հարաբերում է 10-ին այնպես, ինչպես 10-ը հարաբերում է 100-ին,
  1:10=10:100
  գ) 56-ը հարաբերում է 35-ին այնպես, ինչպես 40-ը հարաբերում է 25-ին,
  56:35=40:25
  դ)15 -ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 210-ը հարաբերում է 70-ին:
  15:5=210:70
 2. Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.
  ա) 4 : 5 = 28 : 35
  4 : 35 = 28 : 5
  4 : 28 = 5 : 35
  գ) 9։1/2=63:7/2,
  9 : 7/2 = 63 : 1/2
  9 : 63 = 1/2 : 7/2
  բ)  65: 39 = 100 : 60
  65 : 60 = 100 : 39
  65 : 100 = 39 : 60
  դ) 4/5:2/3= 12:10
  4/5 : 2/3 = 10 : 12
  4/5 : 12 = 2/3 : 10
 3.  Ընթերցե՛ք համեմատությունը և ասե՛ք, թե որոնք են նրա եզրային և միջին անդամները.
  ա) 51 : 17 = 102 : 34
  Եզրային-51, 34
  Միջին-17, 102
  գ) 9 : 1 = 1008 : 112
  Եզրային-9, 112
  Միջին-1, 1008
  բ) 3/7=24/56
  Եզրային-3, 56
  Միջին-7, 24
  դ) 11/22=1/2
  Եզրային-11, 2
  Միջին-22, 1
 4. Գտե՛ք իրար հավասար հարաբերությունները և նրանցից համե­մատությո՛ւն կազմեք.
  ա) 15 : 35, 9 : 60, 3 : 7,
  15/35=3/7
  բ) 34 : 3, 306 : 27, 262 : 24:
  34/306=306/27
 5. 2. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 16-ի։
  2/4 =4 /8
  2/8 = 4/4
  4/2 = 8/4
 6. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների ար­տադրյալը 30 է։
  5/10 = 3/6
  5/3 = 10/6
  5/6 = 10/3
 7. Գրի՛ առեք համեմատությունը.
  ա) 10-ը հարաբերում է 1000-ին այնպես, ինչպես 100-ը հարաբերում է 10000-ին,
  10 : 1000 = 100 : 10000
  բ) 1-ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 2-ը հարաբերում է 10-ին,
  1 : 5 = 2 : 10
  գ) 24-ը հարաբերում է 6-ին այնպես, ինչպես 40-ը հարաբերում է 10-ին,
  24 : 6 = 40 : 10
  դ) 33 -ը հարաբերում է 66-ին այնպես, ինչպես 21-ը հարաբերում է 42-ին:
  33 : 66 = 21 : 42
 8. Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.
  ա) 2 : 3 = 18: 27
  2 : 27 = 18 / 3
  2 / 18 = 3 : 27
  գ) 3/7=24/56,
  3 / 56 = 24 / 7
  3 / 24 = 7 / 56
  բ)  45:81 = 20 : 36
  45 / 36 = 20 / 81
  45 / 20 = 81/36
  դ) 11/22=1/2
  11 / 2 = 1 / 22
  11 / 1 = 22 / 2
 9. .
  1.png
  ա)2 ամբողջ և 2 մնացորդ
  բ)8 ամբողջ և 4 մնացորդ
  գ)114
  դ)12 ամբողջ և 5 մնացորդ
  ե)1 ամբողջ և 3 մնացցորդ
  զ)4
  է)6700
  ը)123 ամբողջ և 6 մնացորդ

English May 7

Ինքնաստուգում

 1. Լուծի՛ր հավասարումները․ /1 միավոր/
  ա) (-9)+9 = 0
  բ) 445-445 =0
  գ) 36+28 = 64
  դ) 0,5*4,5+ 2,25=0
  ե) 2*x + 8 = 2*x + 6
  լուծում չունի
  զ) 2*0 +1 = 3*0 + 1 — 0
  է) x — (x+2x-2) = 4
  լուծում չունի Читать далее…

English

Վ. Տերյան Մի Խառնեք Մեզ Ձեր Վայրի, Արջի Ցեղերին …

Պատմության տնային աշխատանք

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի կառավարման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել; Читать далее…
%d такие блоггеры, как: