Ես… Я…

P1050332 - копия1

Ես Մառա Մկրտչյանն եմ:

Սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի
Միջին դպրոցի 6-1 դասարանում: Ես 9 տարեկան եմ:
Ես ունեմ քույր և եղբայր:

Меня зовут Мара Мкртчян.

Я учусь в Средней школе Учебного комплекса «Мхитар Себастаци», в 6-1 классе. Мне 9 лет.
У меня есть сестра Нина и брат Игорь.

Реклама

16.11.2017 Մաթեմատիկա

 1. ա) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը դրական է։ Ի՞նչ նշաններ կարող են ունենալ բաժանելին և բաժանարարը։
  Ունեն նույն նշանները:
  բ) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի
  լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։
  Ունեն տարբեր նշաններ:
 2. Հաշվե՛ք.
  ա) +38 ։ (–19)=-2                բ) –420 ։ (–15)=+28              գ) 0 ։ (–14)=0
  դ) –600 ։ (–150)=+4           ե) –531 ։ (+3)=-177                զ) –121 ։ (–11)=+11
 3. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · (-7) = 21,
  բ) –10 · 0 = 0,
  գ) –21 · (-2) + 3 = 45,
  դ) 6 · (-6) = –36,
  ե) –9 · (+9) + 1 = –80,
  զ) (2 – 3) · (-20) = 20։
 4. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) a : b = 0  —  0,1,       գ) a : b = a  —  2, 1,            ե) (–a) : b = –1  —  -2, 1,
  բ) a : b = 1  —  1, 1,         դ) a : b = –a  —  -1, 1,          զ) a : (–b) = –1  —  7, -7:
 5. Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.
  ա) ( +6 ) · ( +3 ) + ( +6 ) · ( –2 )=30,          գ) ( –2 ) · ( –5 ) + ( –2 ) · ( +2 )=6,բ) ( –3 ) · ( +9) + ( –3 ) · ( –8 )=-3,            դ) ( –7 ) · ( –6 ) + ( –7) · ( +4 )=-14։
 6. Շենքի բարձրությունը 30մ է: Նրա երկարությունը բարձրության 180 տոկոսն է, իսկ լայնությունը` 60տոկոսը: Գտեք շենքի ծավալը (Հիշենք, որ ծավալը հավասար է բարձրության, երկարության և լայնության արտադրյալին):
  29160
 7. Հաշվե՛ք.
  ա) 10 ։ (–2) – 21 ։ (–7) + (–9) ։ 3=-33,            դ) (–88 ։ 22 + 58 ։ (–29)) ։ (–2)=+3,
  բ) –28 ։ (–7) + 6 ։ (–3) – 14 ։ (–7)=+4,           ե) –33 ։ (54 ։ (–9) + 35 ։ (–7))=+3,
  գ) (21 ։ (–3) – 80 ։ (–15)) ։ (–3)=5/9,              զ) –100 ։ (–6 ։ (–2) -54 ։ (–27))=+100։
 8. Հաշվե՛ք.
  ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-5,              դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=+2,
  բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=+4,        ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35))=+6,
  գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=+2,              զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))=-42։

14.11.2017 Խաղ-մրցույթ

Այսօր նոյեմբերի 14-ին մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբը կազմակերպեց  խաղ-մրցույթ:
Այն բաղկացած էր 3 փուլից:

Մասնակում էին 3 խմբեր՝ Կարմիր, Կապույտ և Նարնջագույնները:
Առաջադրանքները տես՝ Լուսինե Ներսեսյանի բլոգում:

 1. Առաջին փուլին տրվում էր 20 րոպե փաթեթը  լրացնելու համար:
 2. Երկրորդ փուլին տրվում էր 25 րոպե և ընտրություն
  Տառային արտահայտություններ
  Տոկոսներ
 3. Իսկ երորդ փուլում՝ որոշիչ փուլում տրամաբանական խնդիրներ էին:
  Տրամաբանիր

Ճանաչվեց հաղթողը՝ Կապույտ թիմը՝ մեր թիմը:

Խաղը շատ հետաքրքիր էր. ես սիրով կատարեցի առաջադրանքները: Բայց ես կուզենայի, որ լրացուցիչ խաղ լիներ խմբերի ավագների կամ առաջատար մասնակիցների միջև:

Խաղը ինձ համար գիտելիքների ստոգում էր, մրցակցելու հնարավորություն:

16.11.2016 Մաթեմատիկա

 1. Գտնե՛ք օրինաչափությունը․
  222+999=888
  444+666=1443
    
 2. Գտնե՛ք ավելորդը․
  ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո
  ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոn
  ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոսոոոոոոոոոոոոոոոոոոnոոոոոո
  ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո
  ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո

Читать далее…

15.11.2017 Մաթեմատիկա

 1.  Հաշվե՛ք
  ա) |– 6| + |-4|=10,     բ) |– 50| + |+ 4|=54,    գ) |– 18| · |– 21|=378,       դ) |21| – |-6|=15:
   
 2. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.
  ա) (–5) · (–21) > 0,               դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),
  բ) (–8) · (+6) < 0,                  ե) (–14) · (–12) > (–10) · (-4),
  գ) (+15) · (–4) < 0,                զ) (+2) · (–1) < (–6) · (–31)։
   
 3. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=-2,              դ) (29 – 64) + 23=-12,
  բ) (–43 – 14) – 32=-89,          ե) (–30 – 21) + 56=5,
  գ) (–74 + 27) – 15=-52,           զ) -3 ·(-6+-2)=24:
   
 4. Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.
  ա) ( +8) · ( +3 ) + ( +8 ) · ( –2 )=8,           գ) ( –9 ) · ( –8) + ( –9 ) · ( +6)=18,
  բ) ( –4 ) · ( +9) + ( –4 ) · ( –11 )=8,           դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +9 )=-24։
   
 5. Հաշվե՛ք
  ա) |31| + |27|=58     բ) |44| : |– 4|=11      գ) |– 3| – |– 1|=2      դ) |15| · |– 12|=180
   
 6. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (79 – 45) – 60=-26,        գ) (–18 + 6) – 30=-42,
  բ) (–33 –21) + 11=-43,         դ) (16 – 33) – 54=-71:
   
 7. Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.
  ա) ( +7) · ( +13 ) + ( +7 ) · ( –12 )=7,            գ) ( –4 ) · ( –4 ) + ( –4 ) · ( +3 )=4,
  բ) ( –2 ) · ( +1) + ( –2 ) · ( –5 )=-8,               դ) ( –2 ) · ( –5 ) + ( –2 ) · ( +9 )=-8։
 8. Հաշվեք 98 – 97 + 96 – 95 +… + 2 – 1 արտահայտության արժեքը:
  99
 9. Մի թիվ 11-ի բաժանելիս 8 մնացորդ է ստացվում, մեկ ուրիշը 11-ի բաժանելիս՝ 4 մնացորդ: Քանի՞ մնացորդ կմնա այդ թվերի գումարը 11-ի բաժանելիս:
  1
 10. Իջևանից Երևան ճանապարհը ավտոմեքենայով  անցնում են ընդամենը 2 ժամում։ Մեր ավտոմեքենան անցնելով ճանապարհի կեսը, մեկ ժամ հանգստանում է և հետո շարունակում ճանապարհը։ Շարժումը սկսելուց քանի ժամ հետո կհասնենք Հոկտեմբերյան, եթե Երևանից մինչև Հոկտեմբերյան ճանապարհը անցնելու ենք կես ժամում։
  2,5

13.11.2017 Մաթեմատիկա

 1. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։
  50
 2. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
  (Որպես օրինակ դիտարկենք՝  6 և  (-3): Գրենք տեղափոխական օրենքն այդ թվերի համար՝
   6+(-3)=-3+6։ Ստուգելու համար հավասարությունը, հաշվենք և կստանանք՝ 3=3: Հետևաբար տեղափոխական օրենքը ճիշտ է տրված թվազույգի համար։)
  ա) –9, –1=-1, -9,   գ) +8, –10=-10, +8,        ե) –13, +14=+14, -13, է) +8, 0=0, +8,
  բ) –3, +7=+7, -3,   դ) –21, +12=+12, -21,   զ) 0, –7=-7, 0,              ը) +1, –4=-4, +1։
 3. Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
  ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,
  (-3+(-4))+(-11)=-18
  բ) –7-ի հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,
  7+(8+(-18))=-3
  գ) 8 և –5 թվերի գումարի հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:
  (-8+5)+(-17)=-20
 4. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
  ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2)=7
  բ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )=75
  գ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24=-3
  դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45=-13
 5. Ռոբոտիկայի դասաժամին Վալենտինան 4 օրում կարող է պատրաստել 3ռոբոտ, իսկ Դիանան՝ 6 օրում՝ 4 ռոբոտ։ Նրանք միասին 12 օրում քանի՞ ռոբոտ կպատրաստեն։
  17
 6.  Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.
  (Տրված են 6, 4, -3 թվերը։ Ստոգենք Զուգորդական օրենքը՝ 6+(4+(-3))=(6+4)+(-3): Հաշվենք՝ 7=7 => Զուգորդական օրենքը ճիշտ է տրված թվերի համար։)
  ա) –7, +2, +10, գ) –10, –6, –3, ե) –20, 0, +19,
  բ) 0, +4, –11, դ) –16, +8, –14, զ) +15, +20, –25
  Զուգորդական օրենքը աշխտում է:
 7. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրական թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.
  ա) –7 + 4 + (–2) + (–3) + 10 + (–14)=-12
  բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20=4
 8.  Հաշվե՛ք.
  ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19=33               գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17=16
  բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25=-83         դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62=-76

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 9. Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում է կանգնած վերելակներից յուրաքանչյուրը։
  9-րդ
 10. Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:
  45, 30
 11. Հաշվի՛ր
  ա) Գտնել 48 -ի 75% -ի և 30 -ի 56 -րդ մասի տարբերությունը:
  35. 13/28
  բ) Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել 30 -ը, որպեսզի ստացվի 48 -ից 25% -ով փոքր թիվ։
  20%
 12. Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր, հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։
  Նայաց երբ են դուրս եկել:

09.11.2017 Մաթեմատիկա

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) (–8) · (+16)=-128
  բ) (+17) · (–4)=-68
  գ) (–1) · (+1)=1
  դ) (+20) · (–18)=-360
  ե) (–7) · (+5)=-35
  զ) (+21) · (–6)=-126
  է) (–1) · (+7)=-7
  ը) (+15) · (–60)=-900
 2. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.
  ա) (–5) · (–7) > 0
  բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7)
  գ) (–8) · (+6) < 0
  դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2)
  ե) (+16) · (–5) < 0
  զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)
 3. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.
  –40=-20 · 2
  +32=-4 · -8
  –1=-1 · 1
  0=-8 · 0
  –12=-4 · 3
  +9=-3 · -3
 4. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.
  ա) (–4) · (–5) > 0
  բ) 2 · 3 < (–4) · (–2)
  գ) (–8) · 5 < 0
  դ) 2 · (–20) = (–10) · 4
  ե) 7 · (–3) < (–2) · (–1)
  զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)
 5. Շոկոլադի գինը 6000 դրամ էր։ Ի՞նչ արժե շոկոլադը ներկայումս, եթե գինն իջել  է 20 տոկոսով, ապա թանկացել 50 տոկոսով։
  7200
   
 6. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում
  ա) (–4) · (–5)=20
  բ) (+32) · (–6)=-192
  գ) (+1) · (+23)=23
  դ) (–19) · (+7)=-133
  ե) (–8) · 0=0
  զ) 0 · (–1)=0
  է) (+14) · (–25)=-350
  ը) (–10) · (+12)=-120
   
 7. Համեմատե՛ք թվերը.
  ա) (–5) · 0 < 4
  բ) –100 < 100 · (–3) · 0
  գ) (7 · 0) · (–9) > –2
  դ) 8 > 37 · (0 · 20)
   
 8. Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`
  ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական
  +
  բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական

08.11.2017 Մաթեմատիկա

 1. Հաշվի՛ր․
  5+ (-3)=2
  -6+(-4)=-2
  -9-12=-21
  -8-63=-71
  12-11=1
  -23-6=-29
  6-23=-17
  -6-(-23)=-29
  -33-23=56
  -56-62=114
  32-69=-37
  -9-15=-24
  63-(-6)=69
  29-(-71)=100
  74-(-46)=120
 2. Գտե՛ք գումարը.
  ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=5
  բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=-18
  գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=-34
  դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=7
 3. Գնել են պարտերի և օթյակի 12-ական տոմսեր։ Բոլոր տոմսերի համար վճարել են 36000 դրամ։ Ի՞նչ արժեն տոմսերը մեկ շաբաթ հետո, եթե դրանք թանկացել էին 30 տոկոսով։
  Եթե նույնքան արժեն ապա 1950
 4. Ճի՞շտ է, որ երկու հավասար ամբողջ թվերի բացարձակ արժեքները նույնպես հավասար են։
  Այո
 5. Հաշվիր․
  5-9=-4
  9-18=-9
  -23-56=-79
  -89-63=-152
  -356-569=-9225
  -22+45=23
  -33-69=-102
  -326-(-100)=-226
  -123-(-26)=97
 6. Մտապահված թվից հանեցին 6, այնուհետև ստացված թիվը բազմապատկեցին 7-ով։ Արդյունքում ստացվեց 7։ Ինչ թիվ էր մտապահվածը։
  7
 7. Նշված թվերից ո՞րն 9-ին բազմապատիկ է։
  ա)19378    բ)29610   գ)36814       4)45007
 8. Կատարե՛ք գործողություն․
  5-9=-4
  -9+(-8)=-17
  -12+6=-6
  -11-6=-17
  -16-17=-33
  19-(-9)=28
  22-(-3)=25
  36+49=85
  24-(-12)=36
  69+(-29)=40
  -39+16=-23
  -56-(-88)=32
  -9+(-5)=-14
  -9+(-6)=-15
  -126+(+22)=-124
  -19+(-25)=-44
  -99+100=1
  -9+(-63)=-72
  -22+56=34
  -59-96=-155
  -8-(-9)=1
  19-(-7)=26
  45+(-6)=39
  75-82=-7
  93+(-7)=86
 9. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․
  -3x(4+(-15)-3)+45=87
  -6+(-25)-(-(22)-12)=65
  –7 + 4 + (–2) + (–3) + 10 + (–14)=-12
  10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20=4
 10. Նվազագույնը քանի՞ անգամ պետք է 2014 թիվը գրել իրար կողքի, որպեսզի ստացված թիվը 9-ի բաժանվի առանց մնացորդի:
  9
 11. 6-րդ դասարանի 14 սովորողներ այցելեցին թատրոն։ Թատրոնի տոմսերի համար նրանք վճարել էին 21000 դրամ։ Ինչքան էր թատրոնի տոմսի արժեքը։
  1500
 12. Նարեն գնեց 7կգ շոկոլադ, որի համար վճարեց  38500 դրամ։ Որքա՞ն էր 1կգ  շոկոլադր գինը մի ամիս առաջ, եթե այն զեղչվել էր 10 տոկոսով։
  4550
   
 13. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրի՛ր ճիշտ թիվը․
  5+(-14)=-9
  -6+(-6)=-12
  -24+25=1
  10+(+5)=15
  9+(-3)=6
  -1+(-5)=-6
  -18+(+6)=-12
  9+19=28
  9-7=2
  5-(-4)=9
  -5-(-6)=1
  6-10=-4
  3-(-9)=12

ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ

07.11.2017 Մաթեմատիկա

 1. Հաշվել
  ա) 6 – 7=-1
  բ) –30 – 44=-74
  գ) 12 – 9=3
  դ) 18 – 23=-5
  ե) –11 – 9=-20
  զ) 8 – 2=6
  է) –16 – 7=-23
  ը) 0 –16=-16
 2. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 34–(–7)=41
  բ) 101 – (–8)=109
  գ) 29 – (–11)=40
  դ) –70 – (–14)=-56
  ե) –48–(–25)=-23
  զ) –17 – (–34)=17
  է) –52 – (–2)=-50
  ը) 82 – (–3)=85
 3. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 8 – 3 > 3 – 8,                  գ) –25 – (–3) < –3 – (–25)
  բ) (–7) – 4 < 4 – (–7),          դ) 6 – (–2) > (–2) – 6
  Ի՞նչ օրինաչափություն է այստեղ գործում։
  Իրար հակադարձ արտահայտություններ են:
   
 4. Օդի ջերմությունը իջավ 70C-ով և դարձավ –30C։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
  -30+70=40
  Պատ.՝+40C:
   
 5. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարու թյուն ստացվի.
  ա) 2 – 8 = –6,                դ) -28+ 25 = –3,                 է) -3+ 9 = 6,
  բ) 0 – (-7) = 7,               ե) –15+ 14 = –1,                 ը) 19 – 11 = 8,
  գ) 3 + (-23) = –20,        զ) –(-10) + 10 = 20,            թ) -61 – (-83) = 22։
 6. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=-2           դ) (29 – 64) + 23=-12            է) (–39 –21) + 11=-49
  բ) (–43 – 14) – 32=-89        ե) (–30 – 21) + 56=5              ը) (16 – 33) – 50=-67
  գ) (–74 + 27) – 15=-62        զ) (81 – 45) – 60=-24            թ) (–18 + 6) – 39=-51
 7. Բերե՛ք երկու այնպիսի ամբողջ թվերի օրինակ, որոնց տարբերությունը դրական թիվ լինի։ Կարող է արդյո՞ք այդ դեպքում հանելին բացասական թիվ լինել։
  7-(-7)=14
  7-3=4
 8. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավա­ զանում մնաց 640 մ³ ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ³։  Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։
  640-220=420  մ³
  420/3=140  մ³ 

  640+140=780  մ³ 

  Պատ.՝ 780 մ³:

07.11.2017 մայրենի

1. Տրված բառազույգերի արմատները տեղափոխելով՝ նոր բառեր  ստացի´ր (օրինակ՝ բարեժպիտ, մանկամիտբարեմիտ, մանկաժպիտ):  Ստացված բառերի  իմաստները բացատրի´ր:

ա) Ջրահարս, ծովանկար-ջրանկար, ծովահարս, բ) ժանգապատ, արծաթագույն-ժանգագույն, արծաապատ, գ) հողմածին, ջրաղաց-ջրածին, հողմաղաց, դ) զորագունդ, երկրամաս-երկրագունդ, զորամաս:

 1. Տրված գոյականներին  ածանցներ ավելացրո´ւ և կազմի´ր ածականներ:

Անսիրտ, վախկոտ, քարոտ,  մայրական, երկնային, արևոտ, փայտե, լեռնային, փողոցային, երկաթյա, օդային, ծաղկե, եղբայրական, ոսկյա, արծաթե, ծովային,ամերիկայան, ֆրանսիական, գերմանիական:

 1. Բացատրի´ր տրված դարձվածքների իմաստները:

Օրինակ՝ ջրից չոր դուրս գալ – փորձանքից, նեղ վիճակից ազատվել:

Սիրտ տալ-սիրահարվել, հոգին առնել-վերածնվել, գլուխը կորցնել-իրար խառնվել, արևը խավարել-մահանալ, բերանը ծռել-ծաղրել, հալից ընկնել-հոգնել, սիրտը վկայել-սիրել, գիշերը ցերեկ անել-ամբողջ գիշեր աշխատել, երես դարձնել-առհամարել, սիրտ անել-համաձայնել, բկին չոքել-ստիպել:

Գրիր նոր դարձվածքներ: Օգտվիր  դարձվածաբանական բառարանից:

 1. Նախադասությունները  լրացրո´ւ: Գրածդ բայերն  ընդգծի´ր:

Աշխարհը շատ տխուր կլինի, եթե ծիծաղ չլինի:

Ամեն օր դպրոց գալը տոն կլինի, եթե դպրոցում խաղեր խաղային:

Շներն իրենց անելիքը չեն իմանա, եթե իրենց տերերին չհասկանան:

Փողոցում ոչ մի ավտոմեքենա չի լինի, եթե գազն ու նավթը վերջանան:

Եթե  շաղկապով սկսվող նախադասությունը գրիր որպես առաջին նախադասություն: Հետևիր կետադրությանը:

Եթե ծիծաղ չլինի՝ աշխարհը տխուր կլինի:
Եթե դպրոցում խաղեր խաղային՝ ամեն օր դպրոց գալը տոն կլիներ:
Եթե իրենց տերերին չհասկանան՝ շներն իրենց անելիքը չեն իմանա:
Եթե գազն ու նավթը վերջանան փողոցում ոչ մի ավտոմեքենա չի լինի:

%d такие блоггеры, как: