архив | քիմիա 7 RSS for this section

Պարբերական աղյուսակ

Առաջին դասակարգումը՝ բոլոր տարրերը բաժանվեցին 2 խմբի՝ մետաղներ և ոչ մետաղներ:

Մետաղները՝
Մետաղները պինդ են, բացի սնդիկից, ունեն մետաղական փայլ, պլաստիկ են, ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն, կազմված են ատոմներից:

Ոչ մետաղ՝
Ոչ մետաղները եթե պինդ են փխրուն եմ, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն, կազմված են մոլեկուլներից:

Քանի-որ գտնվեցին տարրեր որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ այդ պատճառով առաջին դասակարգումը թերի էր և մտցրեցին երկրորդը:
Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին Ալկալիական մետաղներ՝ Li, Na, K, Rb, Cr, Fr
Ամենաակտիվ ոչ մետաղները կոչվեցին Հալոգեններ՝ F2, Cl2, Br2, I2, Al2
Հալոգեն բառը հունարենից թարգմանվում է աղածին:
Իներտ կամ ազնիվ գազերը՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Այս գազերը առանձնացրել են այն պատճառով, որ նրանք կազմված են ատոմներից: Այս տարրերի ատոմները այնքան պասիվ են, իներտ են, որ չեն միանում՝ ոչ իրար, ոչ էլ ուրիշ ատոմներին:

Վիտամիններ

Վիտամիններ (լատ.՝ vita, «կյանք»), կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական և տարբեր կառուցվածք ունեցող միացություններ, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի բնականոն նյութափոխանակության ու կենսագործունեության համար և այդ առումով անփոխարինելի են։ Ակտիվ օրգանական միացությունն անվանվում է վիտամին, երբ տվյալ օրգանիզմը չի կարողանում այն սինթեզել անհրաժեշտ քանակությամբ և ստանում է սննդի միջոցով։ Այս պատճառով «վիտամին» տերմինն պայմանական է կախված արտաքին միջավայրի պայմաններից և օրգանիզմից։ Օրինակ ասկորբինաթթուն՝ վիտամին C-ի տարատեսակներից մեկը, վիտամին է մարդու, բայց ոչ կենդանի օրգանիզմների մեծամասնության համար։ Читать далее…

Քիմիական տարրեր

1-ին տարր`Ca Կալցիում

 • հայտնագործման պատմությունը

Читать далее…

Ատոմներ և մոլեկուլներ

Ատոմը դա`

 1. Նյութի փոքրագույն մասնիկն է:
 2. Ատոմ բառը հունարենից թագմանվում է «անբաժանելի»:
 3. Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և’ ատոմները, և’ մոլեկուլները պահպանվում են, իսկ քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, իսկ ատոմները պահպանվում են:
 4. Մոլեկուլները կազմված են ատոմներից:
 5. Նյութի ագրեգատային վիճակը կախված է ատոմների և մոլեկուլների միջև հեռավորություններից:
 6. Նյութի ագրեգատային վիճակը փոխվում է ջերմաստիճանի կամ ճնշման միջոցով:
 7. Քիմիական տարրը դա` ատոմների որոշակի տեսակ է:
 8. Եվ’ ատոմները, և’ մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ:
 9. Նույն տարրերի ատոմներից առաջանում են պարզ նյութեր: Տարբեր տերրերի ատոմների միացումից ստացվում են բարդ նյութեր:

Քիմիա նախագիծ

Ատոմա-մոլեկուլային տեսության ստեղծման պատմությունը

История развития представлений о строении атома Читать далее…

Գործնական աշխատանք քարհանքից բերված կերակրի աղի մաքրումը

Գործնական աշխատանք` Խառնուրդներից մաքուր նյութերի ստացումը: Երևանի քարհանքից բերված կերակրի աղի մաքրումը:

Կերակրի աղի մաքրումը Читать далее…

Երկաթի և ծծմբի խառնուրդի առանձնացում

Երկաթի  և  ծծմբի  խառնուրդի  բաժանումը  մագնիսով  և  ջրով

Սարքավորումներ` Սպիրտայրոց, բաժակ, մագնիս­­

Ազդանյութեր` ծծմբի  փոշի, երկաթի  փոշի, ջուր Читать далее…

Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ: Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդներ: Читать далее…

Գիտելիքների ստուգում

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան
   Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց կառուցվածքը, բաղադրությունը, փոխազդեցուցյունը այլ նյութերի հետ:
  2. Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք
   Քիմիա, Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն, կենսաբանություն, աստղագիտություն, Ֆիզիկական քիմիա, Էկոլոգիա…
  3. Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ
   Մարդուն շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են մարմիններ, մարդն էլ է մարմին: Օրինակ՝ սեղան, աթոռ, համակարգիչ, հաց, տետր, գրիչ…
   Բոլոր մարմինները կազմված են նյութերից: Օրինակ՝ արծաթ, ոսկի, պղինձ, փայտ, ապակի, պլաստմասա:
  4. Անվտանգության կանոնները
  5. Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները
  6. Նյութի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական,ֆիզիոլոգիական
   Հատկություններով նյութերը կամ նմանվում կամ տարբերվում են իրարից: Հատկությունները լինում են ֆիզիկական՝ գույնը, համը, հոտը, ագրեգատային վիճակը, լուծելիությունը ջրում, խտությունը, ջերմա. էլեկտրահաղորդակցությունը: Նաև լինում են քիմիական՝ նյութի փոխազդեցուցյունը այլ նյութերի հետ: Եվ լինում են ֆիզիոլոգիական՝ նյութի փոխազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների հետ:
  7. Երևույթներ,ֆիզիկան և քիմիական
   Ցանկացած փոփոխություն բնության մեջ կոչվում է երևույթ: Ֆիզիկական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ նոր նյութ չի ստացվում, փոխվում է ագրեգատային վիճակը, ձևը, չափսը: Քիմիական երևույթների ժամանակառաջանում են նոր նյութըր: Հատկանիշները՝ գույնի, հոտիի, համի փոփոխություն, նստվածքի առաջացում, գազի անջատումմ, էներգիայի կլանում, անջատում:

Читать далее…

Քիմիա

Մենք լաբորատորիայում կատեցինք մի քանի փորձ, որպեսզի ինքներս տեսնենք քիմիական և ֆիզիկական երևույթները:

Առաջին փոձի ժամանակ ուսումնասիրել են քիմիական՝<<հրաբուխ>>:

Երկրորդ փորձի ժամանակ սոդայի և աղաթթվի փոխազդեցությունից առաջացել էր գազի անջատում:

Երրորդ փորձը Քիմիական ռեակցիա էր: Մենք փորձի ժամանակ այրեցինք պղնձի սուլֆատը, ևառաջացավ էնէրգիայի կլանում:

Չորրորդ փորձի ժամանակ ուսումնասիրում էինք պղնձարջասպի և նատրիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունը, որի ժամանակ տեղի ունեցավ նստվածքի առաջացում:

Մենք նաև կատարեցինք ֆիզիկական փորձեր՝ մոմը հալեցրեցինք, սառեցրեցինք ջրի մեջ: Ապակյա խողովակը ծռեցինք պահելով սպիրտայրոցի միջոցով:

%d такие блоггеры, как: