архив | Մաթեմատիկա 4 դասարան RSS for this section

Ինքնաստուգում #1 /22.09.2016թ./

Читать далее…

Ամառային աշխատանքների փաթեթ 2

Գործողությունների կատարման կարգը

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են

Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են

Բազմապատկումն ու բաժանումն ավելի բարձր կարգի գործողություններ են

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք

 

1.փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը, ապա գրված հերթականությամբ

2.բարձ կարգի գործողությունները, ապա գրված հերթականությամբ

3.ձախից աջ ցածր կարգի գործողությունները

Առաջադրանքներ

 1.     Հաշվիր.

357×3 + 102/3=1105
387/9 + 216/4=97
568/8 + 310×5=1621
115×3-125/5=320

 1.     Կազմիր արտահայտություն և լուծիր.

2587 և 159 թվերի գումարը
2587+159=2746

358x 15  և 123:3 արտահայտությունների տարբերությունը
358×15-123/3=5329

2357 և 1587 թվերի տարբերությունը
2357-1587=770

3050/5 և 87×5  արտահայտությունների գումարը
3050/5+87×5=1045

 1.     Հաշվիր.

3x(452-321)=393
(258+369)/3 =209
3215-7x(354-123)=1598

 1.     Կազմիր երեքական գործողություն պարունակող երեք տարբեր արտահայտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը լինի 350:
  174+2-1×2=350
  100+76-1+175=350
  50/2+45×5=350
 2.     Լրացրու բաց թողնված թվանշանները.

3 հազ. +5հ. + 7մ. = 3507
8հազ + 3հ. + 7տ. + 8մ. = 8378
9հազ + 3տ. + 1մ.= 9031

6.Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն.

4500/30 – (50×4 -150)=100
1800/300 —(25×4-96)=2
(1200/12 + 20×5)-50=150

7.Գրախանութ բերեցին 15 կապոց գիրք: Յուրաքանչյուր կապոցում 10 գիրք: 57 գիրք նվիրեցին դպրոցին: Որքան գիրք մնաց գրախանութում:
Կա-15 կապոց
1 կապոց-10 գիրք
Նվիրեցին-57 գիրք
Մնաց-? գիրք

Լուծում
15×10=150
150-57=93

Պատ.՝93 գիրք:

Ամառային առաջադրանքների փաթեթ, 2016թ.

Թիվ: Թվի բնութագրումը

 1. Բնութագրիր թիվը՝    357
  . Քանի նիշ ունի թիվը:-3
  . Քանի հարյուրյակ է պարունակում:-3
  . Քանի տասնյակ է պարունակում:-35
  . Քանի միավոր է պարունակում:-357
 2.  Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի՝
  միավորը 3 է, տասնավորը՝ 7, հարյուրավոր՝ 8, հազարավորը՝ 5, տասհազարավորը՝ 2:-25873
  տասնավորը 0 է, հազարավորը՝ 7, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3:-37303
  հարյուրավորը 5 է, հազարավորը՝ 8, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4:-48544
 3. Լուծիր՝
  Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 125-ով: Որքան է այդ թվերի տարբերությունը:-125
  Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 753-ով: Որքանով է փոքրը մեծից փոքր:-753
  Երկու թվերի քանորդը 3 է:  Քանի անգամ է մեծը փոքրից մեծ:-3
 4. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով՝
  8 հազ. + 2հ. +3տ.+7մ.=8237
  3000 + 500 +70 +2=3572
  4×10000 +5×1000 + 3×100 + 2×10 + 1×1=45321
 5. Գրիր այն թիվը, որը կազմված է՝
  8 հազարյակից,  2 հարյուրյակից և 6 միավորից:-8206
  4 տասհազարյակից, 9 հազարյակից և 6 միավորից:-49006
  3 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 7 միավորից:-30507
 6. Որքանով կմեծանա  123 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 7-ով:-600
 7. Որքանով կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 7 թվանշանը: Գրիր օրինակներ:-7000      7654-654=7000

 

Գործողությունների կատարման կարգը

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս գումարումն ու հանումը միևնույն  կարգի գործողություններ են բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:
Բազմապատկումն ու բաժանումն ավելի բարձր կարգի գործողություններ են:
Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք:

 1. փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը, ապա գրված հերթականությամբ
 2. բարձ կարգի գործողությունները, ապա գրված հերթականությամբ
 3. ձախից աջ ցածր կարգի գործողությունները

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվիր.
  357×3 + 102:3=1105
  387:9 + 216:4=97
  568:8 + 310×5=1621
  115×3 — 125:5=370
 2. Կազմիր արտահայտություն և լուծիր.
  2587 և 159 թվերի գումարը-2746
  358×15  և 123:3 արտահայտությունների տարբերությունը-5411
  2357 և 1587 թվերի տարբերությունը-770
  3050:5 և 87×5  արտահայտությունների գումարը-1045
 3. Հաշվիր.
  3x(452-321)=393
  (258+369):3=37
  3215-7x(354-123)=1598
 4. Կազմիր երեքական գործողություն պարունակող երեք տարբեր արտահայտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը լինի 350:
 5. Լրացրու բաց թողնված թվանշանները.
  3 հազ. +5հ. + 7մ. =3507
  8հազ +3հ. +7տ. + 8մ. =8378
  9հազ + 3տ. +1մ.=9031
 6. Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն.
  4500:30 – (50×4 -150)=100
  1800:300 —(25×4-96)=2
  1200:12 + (20×5-50)=150
 7. Գրախանութ բերեցին 15 կապոց գիրք: Յուրաքանչյուր կապոցում 10 գիրք: 57 գիրք նվիրեցին դպրոցին: Որքան գիրք մնաց գրախանութում:-93

 

Առաջադրանք երրորդ

Գումարման  տեղափոխական հատկությունը
Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում
Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը
Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվիր հեշտ եղանակով.
  120+45+80=245
  377+78+23=478
  876+50+78+2=1006
  300+24=324
  196+500+4=700
  321+400+79=800
  2x123x5=1230
  20×77=1540
  50x59x25=1250
 2. Արմենն իր մտապահված թվից հանեց 30, իսկ Աշոտնն իր մտապահված թվին գումարեց 50, արդյունքում նրանք ստացան հավասար թվեր: Որքանով է Արմենի մտապահված թիվը մեծ Աշոտի մտապահված թվից: Բերեք օրինակներ:-20
  30+30=60
  60-50=10
  30-10=20
 3.  Գրիր երեք թիվ.
  Առաջինը քո մտապահված թիվն  է-3
  Երկրորդը առաջինից մեծ է 7-ով-10
  Երրորդը երկրորդից մեծ է 10-ով-20
  Չորրորդը երրորդից մեծ  է 15-ով-35
  Որքան է երրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը-17
  Որքան է չորրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը-32
  Որքան է երրորդ թիվը մեծ առաջինից-17
  Որքան է չորրորդ թիվը մեծ երկրորդից-25
 4. Գրիր երեք թիվ.
  Առաջինը քո մտապահված միանիշ թիվն  է-3
  Երկրորդը առաջինից մեծ է 2 անգամ-6
  Երրորդը երկրորդից մեծ է 5 անգամ-30
  Որքան է երկրորդ և առաջին թվերի քանորդը-3
  Որքան է երրորդ և առաջին թվերի քանորդը-10
  Որքան է երրորդ և երկրորդ թվերի քանորդը-5
 1. Ամենափոքր  երկնիշ թվին ավելացնելով  17  և այդ գումարը բաժանելով ամենամեծ միանիշ  թվի վրա, մենք որ թիվը կստանանք:-13

Առաջադրանք չորրորդ

Համեմատում

Մեծ է այն թիվը, որի նիշերի քանակը շատ է:

Հավասար թվով նիշեր ունեցող թվերի համեմատման համար, համեմատում ենք համապատասխան կարգերում գրված թվանշանները:

 1. Համեմատիր.
  123  <  456123
  45789  <   45798
  123457  =  123457
 2. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ անհավասարություն.
  321<325
  75321>75317
  5371<5391
  508078>508012
  7508>753
 3. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով.
  15874, 12365, 6547, 3578, 3214, 789, 28, 8:
 4. Թվերը դասավորիր աճման կարգով.
  147, 258, 963, 3578, 4523, 4587, 95147, 758412
 5. Գրիր յոթ այնպիսի թվեր, որոնցից առաջինը 8 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 7-ով:-8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57:
 6. Գրիր հինգ  այնպիսի թվեր, որոնցից առաջինը 2 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 3 անգամ:-2, 6, 18, 54, 162, 486:
 7. Ես  մի  թիվ  մտապահեցի,  բազմապատկեցի  այն  երկուսով,  ավելացրեցի  երեք  և  ստացա 17:  Ի՞նչ  թիվ  էի  ես  մտապահել:-7

Առաջադրանք հինգերորդ

Գումարման և բազմապատկման զուգորդական հատկությունները

Առաջադրանք 1

Հաշվիր օգտվելով գումարման և բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.

500+130+70=700
200+111+9=320
300+553+47=900
8x5x20=800
17x2x5=170

Չափան միավորներ

Առօրյա կյանքում հաճախ անհրաժեշտ է լինում չափումներ կատարել`  չափել մարմնի զանգվածը, քաղաքների միջև եղածհեռավորությունները, ժամանակը, շարժման արագությունը:

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են միլիմետրը (1մմ),սանտիմետրը (1սմ), դեցիմետրը (1դմ), մետրը (1մ), կիլոմետրը (1կմ): Ըստ որում

1սմ =10մմ,                                        1դմ =10սմ,

1մ =10դմ,                                         1մ= 100սմ,

1կմ= 1000մ:

Առաջադրանք 2

Քանի՞մետր են 1000սմ-ը,  10000 մմ-ը:-1000սմ=10մ 10000մմ=10m

Քանի՞սանտիմետր կա 1կմ-ում:-100000սմ

Արտահայտեք դեցիմետրերով.

Ա) 29սմ-ը=2դմ 9սմ              բ) 57սմ-ը=5դմ 7սմ          գ)94սմ-ը=9դմ 4սմ

Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են գրամը (1գ,)կիլոգրամը (1կգ),ցենտները (1ց) տոննա (1 տ): Ըստ որում

1կգ =1000գ ,      1ց=100կգ,         1տ= 10ց,  1տ =1000կգ:

Առաջադրանք 3

Քանի՞կիլոգրամ են 3000 գրամը, 50000 գրամը:-3000գ=3կգ   50000գ=50կգ

Քանի՞ցենտներ կա 2 տոննայում:-20ց

Մի ձմերուկի զանգվածը 4 կգ 700գ է, մյուսինը`երկու անգամ ավելի: Որքա՞ն է երկու ձմերուկների զանգվածը:-12կգ 100գ

Որպես ժամանակի միավոր օգտագործում են վայրկյան (1վ), րոպե (1ր), ժամ(1ժ), օր, տարի: Ըստորում

1 օր= 24ժ,     1ժ =60ր,     1ր =60վ:

Առաջադրանք 4

Քանի՞րոպեէ 3ժ-180

Քանի՞ժամէ 7 օրը-168

Քանի՞վայրկյանէ 5 ժամը-18000

Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են կիլոմետր-ժամ (1կմ/ժ), մետր-ժամ (1մ/ժ)  և այլն: Մեկ ժամում, մեկ րոպեում կամ մեկ վայրկյանում անցած ճանապարհը:

Առաջադրանք 5

Ինքնաթիռը թռչում է 780 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 ժամում:-780

Առաջադրանք 6

Թվանշաններով և համեմատման նշաններով գրե’ք.

Ա) երկու հարյուր երեսունը մեծ է հարյուրից-230>100

Բ)քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասուներկուսից:-45<842

Առաջադրանք 7

Գումարման ստուգումը հանումով.

Եթե գումարից հանենք գումարելիներից որևէ մեկը, կստանանք մյուս գումարելին:

Անհայտ գումարելին գտնելու համար  գումարից հանում ենք հայտնի գումարելին:

Հանման ստուգումը գումարումով.

Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, կստանանք նվազելին:

Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարում ենք հանելին:

Անհայտ հանելին գտնելու համար նվազելիից հանում ենք տարբերությունը:

Պարագիծ, մակերես:

Ուղղանկյան  հանդիպակաց կողմերն իրար հավասար են:

Ուղղանկյան պարագիծը հավասար է նրա լայնության և երկարության գումարի կրկնապատիկին:

Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա լայնության և երկարությանարտադրյալին:

 

երկարություն,   լայնություն

Առաջադրանք 8

 1. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություններ.

198+123=321

644-521=123

478=803-325

587=147+440

258+765=1023

4051-2038=2013

 1. Կատարիր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով.

325+654=979
979-654=325
897+547=1444
1444-897=547
569+874=1443
1443-874=569

 1. Կատարիր հանում և արդյունքը ստուգիր գումարումով.

102-78=24
24+78=102
4568-789=3821
3821+789=4568
3578-159=3419
3419+159=35788

4. Խնդիր

Ուղղանկյան երկարությունը 54սմ է, իսկ լայնությունը 26 սմ է: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:-P=160սմ, S=1404սմ2

5.Խնդիր

Ուղղանկյան երկու կողմերի գումարը 37 սմ է: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը:-P=74սմ

6.Խնդիր

Ուղղանկյան երկարությունը 75սմ է, իսկ լայնությունը փոքր է երկարությունից 17սմ-ով: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:-P=266սմ, S=4350սմ2

 1. Խնդիր

4 կգ խնձորն արժե 600 դրամ, իսկ 3կգ տանձը`750 դրամ, ո՞րն է ավելի թանկ:-Տանձը ավելի թանկ է:

Առաջադրանք 7

Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ թվով.

Թիվը երկնիշ թվով բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ այն բազմապատկում ենք միավորով, ապա տասնավորով գրելով 1 նիշ խորքից:

Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով.

Եթե արտադրյալը բաժանենք արտադրիչներից որևէ մեկին, կստանանք մյուս արտադրիչը:

Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով.

Եթե բաժանարարը բազմապատկենք քանորդով, կստանանք բաժանելին:

Առաջադրանք 9

1.Հաշվիր.
456 x 21=9576
654 x 12=7848
321 x 24=7704
147 x 14=2058
258 x 25=6450
369 x 36=13284
123 x 15=1845

2.Կատարիր բազմապատկումը և արդյունքը ստուգիր բաժանումով.

358×3=1074
1074:3=358
753×5=3765
3765:5=753
873×8=6984
6984:8=873

 1. Կատարիր բաժանումը և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով.

213 : 3=71
71×3=213
459 : 9=51
51×9=459
428 : 2=214
214×2=428
850 : 5=170
170×5=850
567 : 7=81
81×7=567

4.Խնդիր.

Մենք օրվա ընթացքում ուտում ենք 3 անգամ: Քանի՞ անգամ ենք մենք ուտում շաբաթվա ընթացքում:-21

 1. Խնդիր.

Կենդանաբանական այգու տոմսը մեծահասակի համար արժի 100 դրամ, երեխայի տոմսը 50 դրամով ավելի էժան է: Քանի՞ դրամ պետք է վճարի հայրը իր երկու երեխաների հետ կենդանաբանական այգի մտնելու համար:-200

Առաջադրանք  10

1.Տրված թվերը դասավորիր.

ա/ աճման կարգով.
5, 28, 231, 520, 2018, 2104, 7814, 21041

բ/ նվազման կարգով.
8, 35, 78, 351, 2501, 45803, 50123, 1111111

2.Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվերով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություններ.

2018+523=2541
3021+2166=5187
5168=4012+1156
687-433=254
3279-258=3021
5874=8741-3133

 1. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն.

6210<6200
9123>9113
50147<50153
20158>20137

 1. Լուծիր.

ա/ Որքանով պետք է 375-ը մեծացնել՝  857 ստանալու համար-478
բ/ Որքանով պետք է 671-ը փոքրացնել՝  137 ստանալու համար-534
գ/ Քանի միավորով է 2058-ը մեծ 1025-ից-1028
դ/ Քանի միավորով է 321-ը փոքր 3210-ից-2889

 1. Խնդիր.

ա/Երկու թվերի գումարը 587 է: Երկրորդ թիվը 35-ով մեծ է առաջինից: Գտնել այդ թվերը:-I թիվ-276, II թիվ-311

բ/ Երկու թվերի գումարը 237 է: Երկրորդ թիվը 27-ով փոքր է առաջինից: Գտնել այդ թվերը:-I թիվ-132, II թիվ-105

 1. Գտիր այն թվերը, որոնց գումարը 258 է, իսկ տարբերությունը՝ 118:-188, 70 
 2. Երեք թվերի գումարը 1029 է: Երկրորդ թիվը 12-ով մեծ է առաջինից: Երրորդ թիվը 15-ով մեծ է առաջինից:-I թիվ-334, II թիվ-346, III թիվ-349

Առաջադրանք 11

1.Գրիր արտահայտությունը և հաշվիր նրա արժեքը.

ա) 48 և 24 թվերի գումարը բաժանել 8-ի
(48+24):8=9
բ ) 462 թվի կարգային գումարելիների գումարը բաժանիր 2-ի
(4+6+2):2=6

 1. Հաշվիր.
  ա)(47241+12623):2=29432
  բ)(65328–24704):4=101506
 1. Գրիր արտահայտությունը և հաշվիր նրա արժեքը.
  ա) 748 և 368 թվերի տարբերության ու 9-ի արտադրյալը
  (748-368)x9=3420
  բ )1900 և 975 թվերի տարբերության ու 5-ի քանորդը
  (1900-975):5=185
  գ )63924:4 և 3843:3  քանորդների տարբերությունը
  63924:4-3843:3=14700
 1. Խնդիր.

ա)Մարիամը 8 տարեկան է, իսկ նրա մայրիկը՝ 38: Քանի տարի հետո մայրը 4 անգամ մեծ կլինի Մարիամից:-2

բ) Քանի դրամ է.
1)4 հատ 500 դրամանոց մետաղադրամը.-2000
2)2 հատ 200 դրամանոցև 4 հատ 100 դրամանոց մետաղադրամները.-800

գ)Գնումներ կատարելու համար հայրիկը մուծեց 1000 և 5000 դրամանոց մեկական թղթադրամներ, իսկ մայրիկը՝ 2000 դրամով պակաս: Ընդամենը քանի դրամ մուծեցին նրանք միասին:-10000

դ)Մտածիր որևէ թիվ: Այն մեծացրու 3 անգամ: Արտադրյալից հանիր մտքում դպահած թիվը: Հաշվիր ստացված տարբերության կեսը: Ինչ հետաքրքիր բան նկատեցիր:-Ես նկատեցի, որ իմ պահած թիվն եմ ստացել:

 1. Արտահայտություններում դիր փակագծերը այնպես, որ հավասարությունները ճիշտ լինեն.

ա)(4×3+6)x2=36
բ)4x(3+6×2)=60
գ)4x(3+6)x2=72

 1. 1  2  3  4  5 գրառման մեջ թվաբանական գործողությունների նշաններն ու փակագծերը դասավորիր այնպես, որ արտահայտության արժեքը հավասար լինի 0-ի (2-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի):
  12-3-4-5=0
  1+2+3+4:5=2
  1+2+3+4-5=5
  12+3-4-5=6
  1+2+3-4+ 5=7 
  1+2×3+4-5=8 
 2. Գտիր 9997-ից մեծ բոլոր քառանիշ թվերի գումարը:-19997

Առաջադրանք 12

1.Բազմապատկում 0-ովվերջացողթվով.
25×10=250
52×100=5200
23×10=230
50×30=1500
600×40=24000
40×20=800
30×80=2400
500×40=20000

2.Բաժանում  0-ով վերջացող թվի վրա.
420:70=420:(7×10)=(420:10):7=42:7=6
360:90=360:(9×10)=(360:10):9=36:9=4
560:70=560:(7×10)=(560:10):7=56:7=8
360:40=360:(4×10)=(360:10):4=36:4=9
150:30=150:(3×10)=(150:10):3=15:3=5
450:50=450:(5×10)=(450:10):5=45:5=9

3.Գրիր արտահայտություն և հաշվիր նրա արժեքը.

4800-ը  բաժանել 380 և 300 թվերի տարբերության վրա
4800:(380-300)=600
8700 և 4500 թվերի գումարը  բաժանել 200-ի
(8700+4500):200=66

4.Կազմիր խնդիր ըստ արտահայտության և հաշվիր նրա արժեքը.
Արամը երեք պաղպաղակի համար վճարեց 180 դրամ, բայց հետո պաղպաղակը էժանացավ 12+8 դրամով: Հաշվիր թե ինչքան արժե հիմա 3 պաղպաղակը:
180-(12+8)x3=120

 1. Դպրոցի  գրադարանի  մի  պահարանում  կա  1700  գիրք, մյուսում՝ 725-ով  պակաս, իսկ երրորդում՝ այնքան, որքան  առաջին  և  երկրորդ  պահարաններում  միասին: Քանի  գիրք  կա երրորդ պահարանում:  Ընդամենը քանի գիրք կա երեք պահարանում:-երրորդ պահարան-2675 գիրք, երեք պահարան-5350 գիրգ:
 2. Ուղղանկյան  պարագիծը  26դմ է, իսկ  երկարությունը՝ 11դմ : Ինչքան է ուղղանկյան լայնությունը:-2դմ
 3. Թվերը  ներկայացրու  երկու  արտադրիչների  արտադրյալի  տեսքով  այնպես, որ  արտադրիչներից  մեկը  լինի  1000.

3000=1000+2000
75000=74000+1000
28000=27000+1000
724000=723000+1000
827000=826000+1000

Քննություն-հունիսի 5

Մառա_Մկրտչյան_4-1դաս._Նոր_Դպրոց

Պատրաստվում ենք քննությանը

qnnakan-2

23.05.2016թ

Պարապմունք 54.

 1. Քանի թիվ կա 34  և  45 թվերի միջև:
  10
 2. Քանի թիվ կա 111  և  167 թվերի միջև:
  55
 3. Գտիր  ուղղանկյան կողմերը, եթե պարագիծը 60սմ  է, իսկ լայնությունը 6 սմ-ով երկար է երկարությունից:
  12, 18
 4. Հաշվիր. 423+23×45 -1024:3=1117

Թեատ 17

 1. Գտիր այն թիվը, որ հավասար է 4 հազարյակ, 2 տասնյակ և 3 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1) 4223                       2) 4203                        3) 4023                     4) 4032               5) 4302

 

 1. 2 x 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 x 2 արտահայտության արժեքը հավասար է

1) 12                 2) 16                3) 20                4) 24                5) 32

 

 1. Որքանո՞վ կփոքրանա 8801 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք 3-ով:
  1) 3-ով            2) 30-ով                     3) 300-ով                   4) 500-ով       5) չի փոխվի:

 

 1. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի 3457 թիվը 10-ի բաժանելիս:
  1) 3              2) 4                 3) 5                        4)7                      5) 9:

 

 1. 4367 < 43* 7 արտահայտության մեջ «*» փոխարեն ի՞նչ թվանշան տեղադրենք, որ ճիշտ անհավասարություն ստացվի:
  1) 5     2) 6                 3) 7                     4) 4               5) 3:

 

 1. Ընտրեք այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով:
  1) 4548, 4678, 4798, 3999
  2) 7362, 7358, 8930, 8999
  3) 8754, 8756, 8735, 8787
  4) 1126, 1189, 2010, 2011

5) 3634, 3678, 3636, 4567:

 1. Եթե 9տ 6 ց 3կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտենք, ի՞նչ թիվ կստացվի:
  1) 6936           2) 9063            3) 9306         4) 9630              5) 9603

 

 1. Եթե 3/10 ժամը  րոպեներով արտահայտենք, ի՞նչ թիվ կստանանք:

1) 36                2) 12                  3)18                     4)24                     5) 30:

 1. Երեք առանձին քարտերի վրա գրված են «0», «3», «5» թվանշանները: Քանի՞ եռանիշ թիվ կարող ենք կազմել այդ քարտերի միջոցով:

1) 2    2) 3     3) 4      4) 5       5) 6

 

 

 1. Գծագրում բերված պատկերի ո՞ր մասն է չներկված:

 

 1.  1/12  2)  3/8  3)7/124) 5/12 5) 4/12:

 

 1. Երբ Արամը ծախսեց ունեցած փողի կեսը, նրա մոտ մնաց 250 դրամ: Սկզբում քանի՞ դրամ ուներ Արամը:
  500 դր
 2. 567 և 357  թվերի տարբերությունը փոքրացրու 10 անգամ:
  21
 3. 4 · (12 + 18) : 6 + 3 = 23 արտահայտության մեջ փակագծեր դիր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:
 4. Թվերի տրված հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

3, 10, 17, 24, 31

 1. Ուղղանկյան կողմը 6 սմ է, իսկ մյուսը հավասար է դրա կեսին: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:
  18
 2. Սենյակի ուղղանկյունաձև հատակի կողմերի երկարություններն են 6մ և 9մ: Այդ սենյակի հատակի մակերեսն է մեծ, թե 7մ կողմ ունեցող քառակուսաձև սենյակի մակերեսը:
  I կողմ-6 մ
  II կողմ-9 մ
  I կողմ-7
  S><S

Լուծում
6×9=54 սմ 2
7×4=28 սմ 2
54>28
Պատ.՝ուղղանկյունաձև հատակի մակերեսը:

 1. Գյուղացին իր ունեցած 5տ կարտոֆիլից 30 պարկ լցրեց՝ յուրաքանչյուրում 50 կիլոգրամ և տարավ շուկա: Քանի՞ կիլոգրամ կարտոֆիլ մնաց գյուղացու պահեստում:
  Կար-5տ
  Լցրեցին-30 պարկ
  1 պարկ-50 կգ
  Մնաց-? կգ

Լուծում
30×50=1500 կգ
5000-1500=3500 կգ
Պատ.՝3500 կգ:

Թեստ 1

1. Հինգ հազար յոթանասունվեց թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:

1) միավորների 2) տասնավորների 3)հարյուրավորների 4) հազարավորների 5) ոչ մի կարգում:

2. Նշիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան

1) 999 2) 199 3) 789 4) 987 5) 989

3. Գումարելիներից մեկը մեծացրել են 5-ով, իսկ մյուսը մեծացրել են 7-ով: Արդյունքում գումարը

1) կմեծանա 2-ով 2) կփոքրանա 2-ով 3) կմեծանա 12-ով 4) կփոքրանա 12-ով 5) կմնա նույնը:

4. Մենք օրվա ընթացքում ուտում ենք 3 անգամ: Քանի՞ անգամ ենք ուտում շաբաթվա ընթացքում:

1) 7 2) 18 3) 21 4) 28 4) 37:

5. 4075 > 40*5 գրության մեջ «*» -ի փոխարեն ամենամեծը ի՞նչ թվանշան կարող ենք գրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի:

1) 8 2) 0 3) 5 4) 4 5) 6

6.  48-թվի 5/8 մասը կլինի

1) 6 2) 24 3) 30 4) 20 5) 40:

7.  3/5 ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի

1) 12 2) 50 3) 24 4) 60 5) 36:

8.  2տ 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի

1) 2500 2) 2005 3) 2055 4) 2050 5) 2000:

9.  44սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի

1) 10 2) 22 3) 11 4) 5 5) 12:

10.  Գծագրում ներկված է պատկերի

1) 5/9 մաը 2) 4/9 մասը 3) 4/5 մասը 4) 4/10 մասը 5) 4/12 մասը:

11. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի տարբերությունը:
900

12. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 3 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկից հանած 1: Գրեք այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:
3, 5, 9, 17

13.  24-ի և 7-ի արտադրալից հանիր 98-ի և 2-ի քանորդը:
124

14. AB հատվածի երկարությունը 27 սմ է, AC հատվածը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտիր CB հատվածի երկարությունը:
18 սմ 6 մմ

15. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորը մեծ է միավորից:
45

16. Ուղղանկյան մի կողմը 24 սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի կեսին է հավասար: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:
I կողմ-24 սմ
II կողմ-դրա կեսը
P=? սմ

Լուծում
24:2=12 սմ
(12+24)x2=72 սմ
Պատ.՝72 սմ:

17. Մեկ սպիտակ և մեկ սև խոզերի զանգվածը միասին 320 կիլոգրամ է: Սև խոզը 32 կիլոգրամով ծանր է սպիտակ խոզից: Ինչքա՞ն է կշռում սպիտակ խոզը:
Սև ու Սպիտակ-320կգ
Սև-32 կգ շատ
Սպիտակ-? կգ

Լուծում
320-32=288 կգ
288:2=144 կգ
Պատ.՝ 144 կգ:

Թեստ 11

1. Ութ հազար յոթ թվի գրության մեջ ո՞ր կարգերում է գրված 0:

1) միավորների և տասնավորների 2) տասնավորների և հարյուրավորների 3) հարյուրավորների և միավորների 4) հազարավորների 5) ոչ մի կարգում:

2. Նշիր ամենամեծ եռանիշ զույգ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան

1) 998 2) 198 3) 788 4) 986 5) 987

3. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 7-ով, իսկ մյուսը փոքրացրել են 2-ով: Արդյունքում գումարը

1) կմեծանա 7-ով 2) կփոքրանա 2-ով 3) կմեծանա 5-ով 4) կփոքրանա 5-ով 5) կմնա նույնը:

4. Գեղամը ապրում է մի փողոցում, որի տները համարակալված են 1-ից մինչև 24: Այդ տները համարակալելու համար քանի՞ 2 թվանշան են օգտագործվել:

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16 5) 7

5. 40*5 > 4075 գրության մեջ «*» -ի փոխարեն բերվածներից ո՞ր թվանշան պետք է գրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի:

1)8 2)0 3)5 4)4 5)6

6. 72-թվի 4/9 մասը կլինի

1) 8 2) 36 3) 28 4) 32 5) 40:

7.  1/5 ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի

1) 12 2) 50 3) 24 4) 60 5) 36:

8.  5ց 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի

1) 500 2) 505 3) 5050 4) 550 5) 2000:

9. Եթե ամենափոքր երկնիշ թվին գումարենք 17 և ստացված թիվը բաժանենք ամենամեծ միանիշ թվին, կստանանք

1) 3 2) 6 3) 9 4) 11 5) 27

10.  Գծագրում ներկված չէ պատկերի

1) 5/9 մաը 2) 4/9 մասը 3) 4/5 մասը 4) 4/10 մասը 5) 4/12 մասը:

11. Հաշվիր ամենափոքր եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի տարբերությունը:
1

12. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:
1, 3, 7, 15

13.  31-ի և 8-ի արտադրալից հանիր 27-ի և 8-ի արտադրյալը:
32

14. AB հատվածի երկարությունը 30 սմ է: C կետը գտնվում է A և B կետերի միջև: AC հատվածը՝ 18 սմ 74 մմ: Գտիր CB հատվածի երկարությունը:
11 սմ 26 մմ

15. Գտիր ամենանեծ երկնիշ թիվը, որի տասնավորը փոքր է միավորից:
89

16. Քառակուսու պարագիծը 72 սմ է: Գտիր այդ քառակուսու մակերեսը:
P=72 սմ
S=?

Լուծում
72:4=18 սմ
18×18=324 սմ2
Պատ.՝324 սմ2

17. Տղան տասնմեկ տարեկան է: Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր էր հորից: Հայրը հիմա քանի՞ տարեկան է:
Տղա-11 տ.-5 տարի առաջ-6 անգամ < հայրից
Հայր-? տ.

Լուծում
11-5=6 տ.
6×6=36 տ.
36+5=41 տ.
Պատ.՝41 տարեկան:

%d такие блоггеры, как: